ВИХОВНА МЕТА ШКОЛИ

Гуманізація навчально-виховного процесу, формування позитивних якостей особистості, практичного розвитку її інтересів і здібностей

Наради класних керівників

ВЕРЕСЕНЬ

1. Методичні рекомендації щодо планування роботи класного керівника.

2. Планування виховної роботи з класними керівниками

ЖОВТЕНЬ

1. Психолого – педагогічна компетентність класного керівника

2. Оформлення класних куточків.

3. Про порядок проведення навчальних екскурсій.

ЛИСТОПАД

1. Методична робота з педагогічними працівниками з питань безпеки та можливостей отримання допомоги в період конфлікту.

2. Взаємодія класного керівника з батьками класу.

ГРУДЕНЬ

1. Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв`язання пропонованої проблемної ситуації.

2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів, потреб.

3. Методи виховання молодших школярів.

СІЧЕНЬ

1. Самоаналіз виховної діяльності.

2. Робота класного керівника з активом класу.

ЛЮТИЙ

1. Система роботи класного керівника у сучасній школі.

2. Методика підготовки та проведення класних виховних годин.

БЕРЕЗЕНЬ

1. Виховання: взаємодія з родиною школяра.

2. Нові форми групової роботи з дітьми.

3. Модель діяльності класного керівника.

КВІТЕНЬ

1. Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров`я.

2. Використання новітніх технологій у виховній роботі

ТРАВЕНЬ

1. Дискусія як спосіб формування соціальної зрілості особистості.

2. Творча програма класного керівника.

Тематика засідань методичного об’єднання класних керівників

І засідання

№ з/п Зміст Відповідальні Дата
1. Аналіз виховної роботи за 2015-2016 навчальний рік. Заступник директора з виховної роботи 12.09.2016
2. Визначення основних напрямків методичної роботи на 2016-2017 начальний рік. Обговорення та реалізація методичної проблеми МО класних керівників Затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2015 – 2016 навчальний рік. Голова МО
3. Нормативно-правове забезпечення виховного процесу. Повторне опрацювання змісту програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. №1243. Голова МО
4. Про організацію та проведення навчальних інструктажів у школі. Спеціаліст з ОП

Робота між засіданнями

№ з/п Зміст Відповідальні
1. Підготовка та проведення першого уроку. Заступник директора з виховної роботи
2. Організація та проведення заходів за планом . Педагог - організатор
3. Контроль за станом відвідування учнів школи. Заступник директора з виховної роботи
4. Профілактична робота з учнями схильними до правопорушень. Соціальний педагог, кл. керівники

ІІ засідання

№ з/п Зміст Відповідальні Дата
1. Правила безпеки та можливості отримання допомоги в період конфлікту в Україні. ЗВР 14.11.2016
2. Методична робота з педагогічними працівниками з питань безпеки та можливостей отримання допомоги в період конфлікту. ЗВР
3. Тренінг «Особливості організації та здійснення профілактичної роботи в закладах освіти в конфліктний та постконфліктний періоди». ЗВР
4. Конфлікти в школі. Способи конструктивного вирішення конфліктів Соціальний педагог

Робота між засіданнями

№ з/п Зміст Відповідальні
1. Організація та проведення заходів за планом. Педагог - організатор
2. Контроль за станом відвідування учнів школи. Заступник директора з виховної роботи
3. Діагностика творчих здібностей учнів. Психолог
4. Опрацювати інструктивно-методичні матеріали з виховної роботи. Голова МО

ІІІ засідання

№ з/п Зміст Відповідальні Дата
1. Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр 2016-2017 навчального року. Голова МО 04.01.2017
2. Планування роботи класних керівників на ІІ семестр 201 6-2017 навчального року. Надання методичних рекомендацій щодо проведення заходів за планом роботи школи. Заступник директора з виховної роботи
3. Реалізація комунікативно – діяльнісного підходу з метою формування соціокультурної компетентності учнів. Соціальний педагог

Робота між засіданнями

№ з/п Зміст Відповідальні
1. Організація та проведення заходів за планом КТС. Педагог - організатор
2. Контроль за станом відвідування учнів школи. Заступник директора з виховної роботи
3. Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів. Психолог
4. Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем. Голова МО

ІVзасідання

№ з/п Зміст Відповідальні Дата
Особистісно-діяльнісний підхід доуправління виховною роботою в школі Заступник директора з виховної роботи 21.03.2017
2. Теорія діяльності. Діяльнісний підхід у психології. Психолог
3. Проведення тематичних батьківських зборів. Голова МО
4. Організація виховного процесу на основі вивчення й розвитку індивідуальних здібностей учнів. Головач Л.В.

Робота між засіданнями

№ з/п Зміст Відповідальні
Методично – консультативна робота з класними керівниками . Заступник директора з виховної роботи
2. Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем. Голова МО
3. Контроль за станом відвідування учнів школи. Заступник директора з виховної роботи
4. Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів. Психолог

Vзасідання

№ з/п Зміст Відповідальні Дата
Виконання плану роботи методичного об’єднання за 2016 – 2017 навчальний рік. Підведення підсумків роботи класних керівників. Перспективи планування роботи на 2017 -2018 навчальний рік. Голова МО 12.05.2017
2. Організація роботи учнівського самоврядування Педагог-організатор
3. Звіт роботи психолога та соціального педагога Зубко М.В.
4. Перспективне планування роботи МО класних керівників на 2017-2018 н. р. Голова МО


Робота між засіданнями

№ з/п Зміст Відповідальні
Методично – консультативна робота з класними керівниками ЗВР
2. Контроль за станом відвідування учнів школи. ЗВР
3. Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів. Психолог

Список членів методичного об'єднання класних керівників

№ п/ п Клас П.І.Б вчителя Освіта Фах Стаж Предмет, який викладає Категорія, звання
1 1-А Головач Л.В. вища Вчитель поч. класів 27 Вчитель поч. класів вища, вч.- методист
2 1-Б Польова Н.М. вища Вчитель поч. класів 23 Вчитель поч. класів вища
3 2-А Корж Л.В. вища Вчитель поч. класів 13 Вчитель поч. класів 1 -кат.
4 2-Б Йовенко С.С. незак. вища Вчитель поч. класів 3 Вчитель поч. класів -
5 3-А Бітюк В.П. вища Вчитель поч. класів 36 Вчитель поч. класів вища,ст. учитель
6 3-Б Малимон С.С. вища Вчитель поч. класів 16 Вчитель поч. класів І-кат.
7 4-А Кисіль А.М. вища Вчитель поч. класів 43 Вчитель поч. класів вища,ст. учитель
8 4-Б Рудовська Н.В. вища Вчитель поч. класів 10 Вчитель поч. класів спеціаліст
9 5-А Петрова Л.А. вища Вчитель математики 20 Математика вища
10 5-Б Пацюк Н.І. вища Вчитель математики 17 Математика, інформатика І-кат.
11 6-А Галь К. А. вища Вчитель музичного мистецтва 10 Музичне мистецтво І-кат.
12 6-Б Смірнова Н.М. вища Вчитель трудового навчання 16 Труд. навч., креслення, осн. здоров’я ІІ-кат.
13 7 Звєкова О.А. незак. вища Вчитель історії 5 Історія Ураїни, правознавство спеціаліст
14 8 Андронова О.В. вища Вчитель укр. мови і літер., франц. мови 18 Укр. мова,літе­ратура, француз, мова І-кат., старший учитель
15 9-А Дмитренко А.В. вища Вчитель укр. мови і літератури 15 Укр. мова,літе­ратура І-кат.
16 9-Б Предко Н.І. вища Вчитель історії 25 Історія,геогра­фія І-кат.
17 10 Бабич В.М. вища Вчитель біології 25 Біологія,хімія вища
18 11 Лепеха Л.Г вища Вчитель поч. класів 23 Фізкультура вища

Проблеми, над якими працюють класні керівники

№ п/п Клас П.І.Б вчителя Назва проблеми
1 1-А Головач Л.В. Співпраця школи та родини у вихованні дітей
2 1-Б Польова Н.М. Виховання творчої особистості через колектив
3 2-А Корж Л.В. Виховання культури поведінки дітей на основі відродження національних традицій українського народу
4 2-Б Йовенко С.С. Національне виховання учнів на засадах загальнолюдських, полікультурних та громадських цінностей
5 3-А Бітюк В.П. Згуртування учнівського та батьківського колективів як головний чинник у вихованні
6 3-Б Малимон С.С. Сім'я та школа у формуванні учнівського колективу
7 4-А Кисіль А.М. Виховання культури поведінки та культури спілкування в учнівському колективі, його згуртованість та працездатність
8 4-Б Рудовська Н.В. Спільна робота вчителів та сім'ї у вихованні дітей
9 5-А Петрова Л.А. Колектив як чинник унікальної ситуації виховання особистості
10 5-Б Пацюк Н.І. Формування та розвиток особистості учня в шкільному житті
11 6-А Галь К. А. Виховання дисципліни творчої особистості через колектив
12 6-Б Смірнова Н.М. Виховання товариськості та взаємоповаги до однокласників
13 7 Звєкова О.А. Виховання морально-етичних норм в учнівському колективі
14 8 Андронова О.В. Поетапне формування ціннісних орієнтацій
15 9-А Дмитренко А.В. Створення тісних взаємин в колективі класу, формування життєвих позицій шляхом всебічного розвитку особистості
16 9-Б Предко Н.І. Виховання прагнення до участі у суспільно-корисних справах
17 10 Бабич В.М. Формування творчої особистості через колектив
18 11 Лепеха Л.Г Формування в учнів культури поведінки, спілкування, навчання способів розв’язання конфліктів

Графік проведення виховних годин, заходів з позакласної роботи

Березанської ЗОШ І-ІІІ ст.№1на 2016-2017 н. р.

клас Тематика дата примітка про виконання
1-А Відкритий виховний захід свято « У кожного своя мама» 06.03.2016
1-Б Урок народознавства « Чудове свято Андрія» 13.12.2016
2-А Відкритий виховний захід « А дружити треба вміти» листопад ( останній тиждень місяця)
2-Б, 3-Б Відкритий виховний захід « Святий Миколай ми тебе чекаємо» 19.12.2016
3-А Відкрита виховна година « Андріївські вечорниці» 12.12.2016
4-А Відкритий виховний захід « Новорічна вистава» 28.12.2016
4-Б Відкрита виховна година « До нас прийшов Новий рік» 23.12.2016
5-А Відкрита виховна година « Мої мрії у фарбах» 14.11.2016
5-Б Відкрита виховна година « Велика радість творити добро» 17.01.2016
6-А Відкритий виховний захід « Україно це ти» ( Загальношкільний урок – концерт) 24.02.2017
6-Б Виховна година « Я та мій клас» 01.02.2017
7 Виховна година « Дружелюбний колектив : який він є ?» 30.01.2017
8 Відкритий виховний захід літературно – музична композиція « Свічки вогник у вікні» 22.11.2016
9-А Відкритий виховний захід на тему: « Суд над цигаркою» 07.12.2016
9-Б Виховна година « Чорнобиль – трава гірка» 24.04.2017
10 Вікторина « Зламаймо байдужість до екологічного лиха» 03.04.2016
11 Гра – вікторина « Незвичайний світ професій» 07.02.2017

Заходи по національно-патріотичному вихованню

Березанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 на 2016-2017н.р.

№ п\п Назва заходу Термін виконання Відповідальні
1 Проведення інформаційної роботи про українські військові традиції та подвиги українських військовослужбовців у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України, зокрема в ході антитерористичної операції на Сході країни. Протягом року Класні керівники, ЗВР, батьки
2 Урок патріотизму «Щоб у серці жила Україна» 1 вересня Класні керівники, ЗВР
3 Участь у заходах до святкування 400-річчя м. Березань: конкурс малюнків «Рідний край в моїй душі»(5-10кл), «Березань – веселковий край»(1-4кл); конкурс дитячих поробок на патріотичну тематику до Дня міста Вересень Класні керівники, педагог-організатор
4 Відвідування Березанського краєзнавчого музею учнями школи. Вересень Класні керівники 1-11 класів
5 Уроки мужності «Славімо рідний край!». Вересень Класні керівники 1-11 класів
6 Зустріч з ветеранами міста. Представниками Збройних сил України. Вересень ЗВР, Класні керівники
7 До Дня українського козацтва відкритий виховний захід «Ми всі нащадки славних козаків» 13.10 Кл. керівник Єременко С.А.
8 Допомога ветеранам мікрорайону волонтерами школи. Протягом року ЗВР
9 Конкурс малюнків, присвячених Дню українського козацтва Жовтень Вчителі історії, ЗВР, Класні керівники
10 Оформлення в шкільній бібліотеці виставки «Видатні особи мого рідного краю» Вересень Бібліотекар
11 Участь у міському КВК «Обери майбутнє» Листопад ЗВР, педагог-організатор
12 Вивчення передового педагогічного досвіду класних керівників з патріотичного виховання. Протягом року ЗВР
13 Здійснення інформаційного поповнення рубрики «Виховна робота з патріотичного виховання» на сайті закладу Протягом року ЗВР
14 Виховний захід «Свіча пам’яті» до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Листопад ЗВР, бібліотекар
15 Відзначення Дня української писемності. Радіодиктант Листопад Вчителі української мови
16 Засідання шкільного МО класних керівників по ознайомленню із заходами по національно – патріотичному вихованню та методичними рекомендаціями КОІПОПК щодо організації та проведеня циклу уроків мужності у навчальних закладах Київської області. Листопад ЗВР
17 Проведення благодійної ярмарки Грудень ЗВР, педагог- організатор, кл. керівники
18 Проведення в школі Всеукраїнського тижня права (за окремо складеним планом) Грудень ЗВР, Вчитель правознавства
19 Відкритий виховний захід «Іде Святий Миколай» Грудень ЗВР, Кл. керівники 1-6-х. класів, Галь К.А.
20 Проводити зустрічі з представниками благодійних організацій, військомату, представниками Збройних Сил України з питань патріотичного виховання дітей Постійно Класні керівники, ЗВР
21 Випуск стіннівки «Наш рідний край» Грудень ЗВР, педагог-організатор
22 Бесіди: «Вони свідомо йшли на смерть» до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Грудень Класні керівники 1-11 класів
23 Розміщення методичних матеріалів патріотичного змісту на сайті закладу (виховні справи, програм виховної роботи, проектів тощо) Постійно ЗВР
24 Проведення заходів, приурочених Дню Соборності України «Україна єдина» : - літературний вернісаж «В єднанні сила й міць держави»; - диспут для учнів 5-11 кл. «Чи є «Соборність» актуальною проблемою сьогоднішньої України?» Січень Класні керівники 1-11 класів, ЗВР, бібліотекар
25 Уроки пам’яті, приурочені до Дня пам’яті героїв Крут. Січень Класні керівники 1-11-их класів
26 Оформлення тематичної полички «День пам’яті героїв Крут». Січень ЗВР, бібліотекар
27 Заходи, приурочені Революції гідності та подіям на Сході України у 2014р. Лютий ЗВР
28 Проведення родинно-сімейних свят до 8 Березня Перший тиждень березня Класні керівники 1-11-их класів
29 Класні години присвячені творчості Т.Г. Шевченка «Учітесь, читайте, чужого навчайтесь, свого не цурайтесь». Березень Класні керівники 1-11-их класів
30 Участь у заходах присвячених Чорнобильській трагедії Квітень Класні керівники 9-11-их класів
31 Участь у акції «Благоустрій мого міста» Кінець квітня ЗВР Класні керівники 1-11-их класів
32 Організація волонтерської групи для привітання ветеранів мікрорайону з Днем Перемоги. Травень ЗВР
33 Волонтерська допомога ветеранам «Дні добрих справ» Травень ЗВР
34 Патріотична акція «Вдягни вишиванку» до Дня вишиванки в Україні Травень Класні керівники, ЗВР
35 Виховні години, бесіди, присвячені Дню перемоги «Перемога єднає покоління» Травень Класні керівники 1-11-их класів
36 День каші з нагоди закінчення воєнно-польових зборів Травень Класні керівники 1-11-их класів
37 Участь у військово-патріотичній грі «Сокіл»(«Джура») Травень ЗВР, педагог-орг., вчитель фізкультури, вчитель захисту Вітчизни
Заступник директора з ВР Божко Л.О.

План національно-патріотичного виховання учнів

Березанської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

Національно-патріотичне виховання в контексті Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні – це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характе¬ризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизнаними цінностями і якостями та самореалізації його сутнісних сил. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

(Повний текст Програми за цим посиланням: (ПРОГРАМА)


На допомогу вчителю, класному керівникові, вихователю

Виховна система в школі

Орієнтовна структура плану виховної роботи в школі
Вимоги до особистості класного керівника
Програма патріотичного виховання
Кiлькiсть переглядiв: 829

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 19 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!